Dotacje

1) Program „Prosument”

Program Prosument
Program „Prosument” jest ogólnopolskim programem wspierającym zakup odnawialnych źródeł energii. Za jego wdrażanie odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie można otrzymać m.in.:

 • systemy fotowoltaiczne,
 • kolektory słoneczne,
 • pompy ciepła,
 • kotły na biomasę,
Forma finansowania:

Pożyczka wraz z dotacją udzielana jest łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Dotacja:

-15 % na źródła energii cieplnej tj. pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę.
-30% na źródła energii elektrycznej tj. fotowoltaika, elektrownie wiatrowe. oprocentowanie pożyczki: 1%

Beneficjęci programu:

 • osoby fizyczne,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego mają 100% udziałów.

Maksymalny okres finansowania pożyczki wynosi: 15 lat.
Więcej szczegółów na www.nfosigw.gov.pl

2) Program „Prosument” – województwo Opolskie

Program Prosument
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przygotował program dający możliwości finansowania przedsięwzięć wspierających zakup i montaż instalacji wykorzystujących rozproszone, odnawialne źródła energii.
Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego.

Wsparciem finansowym w formie dotacji, będą objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej takie jak:

 • pompy ciepła,
 • instalacje solarne,
 • systemy fotowoltaiczne,
 • małe elektrownie wiatrowe,

Wsparciem objęte zostaną istniejące lub będące w budowie budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne. Jednocześnie informujemy, że Budżet Programu „Prosumenta Opolskiego” na rok 2016  wynosi 2,5 mln. zł. Regulamin wraz z dokumentami znaleźć można na stronie: www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/prosument-opolski.

3) Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)

Program PONE uruchomiony został obecnie w gminie Tarnowskie Góry. Firma Eko-Sol jest jednym z wykonawców, który spełnia wymogi programu. W naszej ofercie znajduje się montaż kotłów ekologicznych spełniające normy 5 klasy, kotłów gazowych Immergas i pomp ciepła objętych Programem Ograniczenia Niskiej Emisji.

Uchwała Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry.

Jesteśmy również instalatorem spełniającym wymogi PONE na terenie gminy Koszęcin. Jest to kontynuacja programu z lat poprzednich. W naszej ofercie jest montaż źródeł ciepła spełniających wymogi regulaminu, montaż kolektorów słonecznych. Szczegóły programu znaleźc można na stronie www.koszecin.pl