Fotowoltaika

Kolektory fotowoltaiczne Zainteresowanie systemami fotowoltaicznymi (PV) na świecie szybko wzrasta ze względu na to, że przetwarzają one promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną , nie tylko bezpośredniego promieniowania słońca , lecz także rozproszone ( przy zachmurzonym niebie) bez ubocznej produkcji zanieczyszczeń , hałasu i innych czynników wywołujących niekorzystne zmiany środowiska.

System fotowoltaiczny zbudowany jest z modułów w których skład wchodzą ogniwa wykonane z półprzewodnikowej płytki z wykonanym w niej złączem p–n. Gdy światło słoneczne pada na półprzewodnik, powstaje w nim para nośników o przeciwnych ładunkach dodatni i ujemny. Wskutek rozdzielenia ładunków przez pole elektryczne powstaje napięcie elektryczne.

Zalety systemu:

  • dostępna dla każdego
  • oszczędność poprzez zmniejszenie rachunków za energię
  • szybka i łatwa instalacja- oszczędność czasu i pieniędzy
  • możliwość magazynowania energii lub jej sprzedaż
  • system bezobsługowy
  • długoletnia sprawność systemu
  • przyjazny dla środowiska
  • podniesiona wartość nieruchomości
Kolektory fotowoltaiczne

Na rynku dostępne są dwie główne grupy modułów o najwyższej sprawności:

Moduły monokrystaliczne – zbudowane są z monolitycznego kryształu krzemu . Posiadają najwyższą sprawność oraz najdłuższą żywotność.
Moduł polikrystaliczny – zbudowane są z wykrystalizowanego krzemu .Sprawność jest około 3% mniejsza niż modułów monokrystalicznych.

Kolektory fotowoltaiczne Na instalacji solarnej można nie tylko oszczędzać, ale również zarabiać. Oprócz oszczędności wynikających z wykorzystywania na bieżąco wytworzonej energii w domu istnieje możliwość sprzedaży nadwyżek wyprodukowanego prądu do Zakładu Energetycznego po obowiązujących stawkach.

Od 01 lipca 2016 roku ma wejść w życie ustawa o Taryfach Gwarantowanych gwarantująca określoną stawkę za każdą 1 kWh.
Przewidywane stawki za nadwyżkę to:
do 3kW po cenie 0,75zł/kWh
od 3kW do 10 kW po cenie 0,65zł/kWh

Wykonujemy instalacje fotowoltaiczne na bazie urządzeń pochodzących od renomowanych dostawców takich jak: Hewalex Czy Keno. Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia oraz certyfikaty ze szkoleń specjalistycznych: